Юридическая Компания «ОЛ & РУСТ»
 
   
ТОП-практик
Новини

17.06.2016
Звернення до суду: як це правильно зробити11.12.2015
Європейський суд з прав людини як інструмент стягнення проблемної заборгованості06.08.2015
Увага! Зміна ставок судового збору


Новини :: Архiв

Принципи діяльностіВ своїй діяльності Юридична Компанія «ЛЕКСЕЛ» керується базовими принципами, які дозволяють Клієнту сподіватись на певний рівень обслуговування і отримувати саме той результат, на які направлені його сподівання.
Серед базових принципів діяльності Юридичної Компанії «ЛЕКСЕЛ» можна виділити наступні:


Дотримання принципів, описаних в цьому розділі, дозволяє Компанії досягти головної мети - надання послуг найвищого класу і в оптимально стислі терміни. Досягненню цієї мети слугують стандарти, розроблені з дотриманням принципів і запроваджені в Компанії і які дозволяють консультантам повністю і всеохоплюючи розв’язувати будь-яке з поставлених Клієнтом завдань. Крім цього, стандартизація окремих процедур дозволяє менеджменту Компанії своєчасно виявляти проблемні вузли в процесі надання послуг і ефективно їх усувати.

Компетентність

Професіоналізм співробітників, високий рівень їх правової культури і знань в галузі права приходять на допомогу бізнесу і сприяють його успіху.


Системність

Глибина аналізу документів Клієнта дозволяє відтворити повноцінну картину стану справ і варіанти їх подальшого розвитку. Незалежно від доручення Клієнта, при плануванні господарської операції, консультант враховує, зокрема податкові наслідки такої операції. Спеціалісти Компанії використовують комплексний підхід до вирішення проблеми, допомагаючи Довірителю побачити та оцінити всі переваги і недоліки ситуації та винайти на підставі оптимальний шлях.

Обєктивність

В основі будь-якої поради Компанії лежить вичерпний погляд спеціаліста про реальний стан справ Клієнта і пропозиція кількох варіантів вирішення виявлених проблем. Така інформація допомогає прийняттю Клієнтом вірних і обґрунтованих управлінських рішень.

Незалежність

Компанія намагається не допускати в своїй професійній діяльності компромісів, яки б впливали на рівень її незалежності, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або Клієнту, якщо такі компроміси не мають нічого спільного з законними інтересами Клієнта і перешкоджають належному наданню йому правової допомоги.
Жоден Клієнт Компанії не може мати питомої ваги в доходах Компанії більш як 20%.

Свобода обрання Клієнта

Компанія має поважати право Клієнта бути представленим консультантом за своїм вільним вибором. За виключенням випадків, передбачених професійними правилами чи законом, Компанія на власний розсуд вирішує, приймати доручення Клієнта чи відхилити його.

Клієнтоорінтовність

Компанія спрямована до тісної співпраці з Клієнтом, вважаючи себе гравцем його команди. Спрямованість до виконання наявних і потенційних вимог Клієнта, а також відповідальність за результати діяльності перетворюють успіх Клієнта у власний успіх Компанії. Клієнт має право, а Компанія зобов’язується надати Клієнту за його вимогою деталізований звіт про виконані роботи та витрачений час.

Майнові обмеження

Компанія зобов’язана добросовісно дбати про будь-яке майно Клієнта або третьої особи, яке перебуває під її контролем і утримувати таке майно окремо від свого власного.

Конфіденційність

Діяльність Компанії основана на суворому дотриманні норм професійної етики і вірності партнерським зобов’язанням. Співпраця з Клієнтом збудована на взаємній довірі і повазі, що спираються на конфіденційність отриманої від Клієнта або в зв’язку з виконанням його доручення інформації.

Конфлікт інтересів

Компанія не має права прийняти доручення про надання правової допомоги у випадках, коли вона в цій справі надає або раніше надавала юридичну допомогу особам, інтереси яких протирічать інтересам особи, яка звернулась з проханням про надання правової допомоги.

Принципи ціноутворення

Ціноутворення Компанії засновано на врахуванні таких факторів:
•    собівартість послуги;
•    рівень кваліфікації консультанта;
•    сутність питання, з якого надається допомога;
•    термін надання послуги.
В Компанії використовуються наступні системи ціноутворення:
•    погодинна оплата праці;
•    фіксована оплата за певні послуги;
•    абонентська плата, тобто фіксована ціна, яка оплачується Клієнтом за певний період обслуговування, в межах визначеного часу;
•    преміальна, тобто оплата, яка виплачується як певний відсоток від досягнутого ефекту.


Корисне

Компанії Групи
 
 
Послуги адвоката, суд, юрист, юридичні послуги в Києві, юридичні консультації, реєстрація компаній, юридичний консалтинг, захист інтересів в суді, юридичний супровід