Юридическая Компания «ОЛ & РУСТ»
 
   
ТОП-практик
Новини

17.06.2016
Звернення до суду: як це правильно зробити11.12.2015
Європейський суд з прав людини як інструмент стягнення проблемної заборгованості06.08.2015
Увага! Зміна ставок судового збору


Новини :: Архiв

Злиття і поглинання

Злиття і поглинання компаній (Mergers and Acquisitions)

 • В?ЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙН?Х ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ПОГЛ?НАННЯ;
 • ПРОЦЕС ПЕРЕМОВ?Н;
 • ОЦІНКА Р?НКОВОЇ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ;
 • КОМПЛЕКСНА ПЕРЕВІРКА КОМПАНІЇ (DUE DILIGENCE);
 • РОЗРОБКА СХЕМ? ТРАНЗАКЦІЇ;
 • КООРД?НАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОГЛ?НАННЯ;
 • КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ЮР?Д?ЧНА ПІДТР?МКА В ПРОЦЕСІ ЗАВЕРШЕННЯ УГОД?;
 • МЕХАНІЗМ ЗАХ?СТУ ВІД ВОРОЖ?Х ПОГЛ?НАНЬ ТА РЕЙДЕРСТВА

Команда консультантів Юридичної Компанії «ЛЕКСЕЛ» професійно виконує повний спектр робіт в сфері злиття та поглинання компаній, починаючи з ідентифікації потенційних об’єктів придбання, що відповідають критеріям наших Клієнтів, аж до самого завершення угоди, з отриманням необхідних дозволів та реєстрації набутих прав власності на компанію. Ми здійснюємо всі види консультацій, а також розробку необхідної документації для підготовки та реалізації таких угод, надаємо необхідну допомогу в процесі отримання відповідних дозволів в державних органах.
Для компаній, які можуть стати об’єктами небажаних поглинань, ми надаємо консультації по розробці фінансових та юридичних механізмів захисту від зазначених процесів, а також здійснюємо представництво інтересів в судових та інших державних органах.


Юридичний аудит (due diligence)

Кожний проект, пов'язаний зі злиттям та поглинанням компаній, має свої індивідуальні риси. Дуже багато також залежить від бажання менеджменту об’єкту інвестування співробітничати з нами. Однак, у загальних рисах, наш due diligence охоплює наступні питання:
 • Перелік засновників; структура капіталу, історія його формування та оцінка;
 • Історія та юридичний аналіз процесу приватизації (у випадку його проведення);
 • Корпоративна структура та дивідендна політика;
 • Юридична експертиза реєстраційних документів, внесених змін та ключових рішень засновників;
 • Аналіз видів діяльності на наявність необхідних патентів та ліцензій;
 • Аналіз всіх суттєвих договорів та їх вплив на грошові потоки;
 • Структура персоналу та оцінка кваліфікації ключових менеджерів;
 • Юридичний та фінансовий аналіз договорів страхування та лізингу;
 • Аналіз фінансового положення, результатів діяльності та основних тенденцій;
 • Аналіз положень облікової політики;
 • Оцінка інформаційної системи та бази даних бухгалтерського обліку;
 • Опис та оцінка надійності системи внутрішнього контролю;
 • Аналіз якості активів та постійних грошових потоків;
 • Оцінка ринкової вартості ключових активів;
 • Аналіз робочого капіталу та основних коефіцієнтів в динаміці;
 • Опис та оцінка балансових і позабалансових зобов'язань;
 • Опис та аналіз власного капіталу;
 • Оцінка сум необхідних коригувань до фінансової звітності з метою її відповідності НСБО, МСФЗ, US або UK GAAP;
 • Аналіз динаміки прибутковості й найбільш вразливих статей доходів і витрат;
 • Застосування наступних інструментів оцінки: DCF аналіз, термін окупності, повернення на вкладений капітал та інших;
 • Оцінка ціноутворення та долі ринку у розрізі сегментів бізнесу;
 • Аналіз валового прибутку в динаміці у розрізі сегментів діяльності;
 • Опис виробничого процесу та технологій;
 • Аналіз структури витрат, прибутковості у розрізі одиниць продукції (товарів, послуг) та відхилень від планових показників;
 • Аналіз податкової позиції та динаміки зміни податкового навантаження;
 • Аудит правильності податкових декларацій та звітної дисципліни;
 • Опис судових процесів та залежних подій;
 • Загальна оцінка об'єкта інвестування та синергетичного ефекту від його придбання;
 • Потенційна реакція ринку на придбання та вплив на ціну акцій;
 • Опис та оцінка основних фінансових, податкових, юридичних і бізнес ризиків

Як було відмічено вище,  due diligence від Юридичної Компанії «ОЛ&РУСТ» може кардинально змінити Ваше рішення про укладення угоди або здійснити суттєвий вплив на її ціну. Представляючи Ваші інтереси як покупця, після проведення due diligence ми пропонуємо нашу оцінку ціни угоди, допомагаємо Вам у проведенні переговорів з узгодження ціни та інших умов угоди, а також готуємо юридичні документи для її реалізації.
Використовуючи наші партнерські та довгострокові відносини з місцевими і міжнародними фінансовими організаціями та приватними інвесторами, ми можемо сприяти у залученні зовнішнього фінансування для реалізації угоди.

Представлення інтересів продавця у загальному вигляді включає наступні етапи:
 • Підготовка інформаційного меморандуму для потенційних покупців або інвесторів;
 • Оцінка бізнесу з використанням різних методів: DCF аналіз, термін окупності, повернення на вкладений капітал та інших;
 • Пошук і проведення переговорів з потенційними покупцями на предмет узгодження умов угоди;
 • Підготовка юридичних документів для завершення угоди

Наш відділ корпоративних фінансів також спеціалізується на індивідуальних рішеннях для приватних інвесторів під час продажу їх частини у бізнесі або вибуття зі складу засновників компанії шляхом реалізації своєї долі власникам, що залишились.


Корисне

Компанії Групи
 
 
Послуги адвоката, суд, юрист, юридичні послуги в Києві, юридичні консультації, реєстрація компаній, юридичний консалтинг, захист інтересів в суді, юридичний супровід