Звернення до суду

як це правильно зробити

Рано чи пізно у кожного підприємця виникає ситуація, коли необхідно звернутися до суду для захисту свого права. Наприклад, замовник не оплачує виконану роботу, постачальник передав неякісний товар, а орендар не звільняє приміщення після закінчення терміну договору оренди. Також виникають суперечки з держорганами, коли їх посадові особи перевищують свої повноваження, безпідставно відмовляють у видачі дозволу, неправомірно застосовують штрафи або затягують прийняття рішення.
І хоча останнім часом поширена думка про вкрай низький рівень довіри до судової гілки влади, ми все ж переконані, що переважна більшість суддів - порядні і високопрофесійні фахівці, а звернення до суду є дієвим механізмом відновлення порушених прав. Виходячи з особистого досвіду автора, дуже часто в суді можна вирішити на свою користь майже безнадійну ситуацію.
Спробуємо розібратися в деяких тонкощах звернення до суду.

 

Господарський і адміністративний спір: в чому різниця
Наведені вище спірні ситуації можна розділити на дві категорії:
1) господарські спори - спори, що виникають при укладенні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів. Значить, якщо суперечка виникла з вашим контрагентом, то вам - в господарський суд.
2) публічно-правові спори, в яких хоча б однією зі сторін є держорган, його посадова чи службова особа, яка здійснює владні управлінські функції. Таким чином, якщо ви вважаєте, що ваші права порушені з боку представників контролюючого, дозвільного або будь-якого іншого держоргану, то суперечка підлягає розгляду в адміністративному суді.
Для того щоб будь-який із зазначених судів розглянув ваше запитання, надав йому правову оцінку і захистив порушене право, перше, що необхідно зробити, це підготувати і подати позовну заяву.
Скласти позовну заяву без допомоги фахівця в галузі права дуже непросто. Підприємці іноді намагаються самостійно звертатися до суду, при цьому допускають чимало помилок, які призводять до того, що їх позови або залишаються без руху, або взагалі повертаються без розгляду.
Перш за все необхідно правильно визначити підвідомчість і підсудність спору, тобто, вибрати суд, уповноважений розглядати той чи інший спір. Також слід врахувати всі вимоги до форми і змісту позовної заяви, порядку її подачі; забезпечити подання належних доказів, а також правильно сплатити судовий збір та вирішити інші питання.

Так які ж важливі аспекти процесу подання позовної заяви до господарського та адміністративного судів?
Порядок звернення з позовом до адміністративного суду регулюється Кодексом адміністративного судочинства України, а в господарський - Господарським процесуальним кодексом України.

Cкладаємо заяву
Перш за все позовна заява повинна відповідати встановленим законом формальним вимогам. Зокрема, вона повинна містити:
- найменування суду, в який подається, найменування та реквізити сторін спору, ціну позову, суть позовних вимог і обставини, на яких вони ґрунтуються;
- докази, що підтверджують позовні вимоги, перелік документів та інші докази, які додаються до заяви.
Фактично це критерії, яким ваша позовна заява обов'язково має відповідати, інакше адміністративний суд залишить позов без руху і попросить усунути недоліки, а господарський - взагалі поверне без розгляду.
До позову необхідно додати документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, статус сторін. Якщо заява підписується представником позивача, то додається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження такого представника.
Крім того, ви повинні підготувати копії позовної заяви та доданих до неї документів з урахуванням кількості відповідачів і третіх осіб у справі. Але якщо в адміністративному процесі такі копії додаються безпосередньо до позовної заяви, які згодом іншим учасникам розсилає суд, то в господарському обов'язок передати іншим сторонам копії заяви покладено на позивача. Тому до позовної заяви в господарський суд додаються не копії такої заяви з додатками, а докази їх відправки  - оригінали поштової квитанції з описом вкладення.
Рекомендуємо також при підготовці копій позовної заяви та інших документів зробити їх копії для власного користування. Так буде зручніше готуватися до судових засідань, робити нотатки і не хвилюватися з приводу можливої втрати або пошкодження оригіналів.
Позовну заяву з додатками можна подавати в суд через його канцелярію або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Система господарських судів досить проста і зрозуміла. За загальним правилом позов до господарського суду подається за місцезнаходженням відповідача. Хоча існують і винятки з цього правила.
А ось визначити, до якого суду звертатися з адміністративним позовом, вже складніше. Наприклад, справи про притягнення до адмінвідповідальності розглядаються місцевими загальними судами як адміністративними. А справи про застосування заходів впливу стосовно держнагляду (контролю), дозвільної системи в сфері господарської діяльності вже розглядаються окружними адміністративними судами. Тому потрібно бути уважним при виборі суду, до якого подається позов.

Подбаймо про докази
Щоб ваш позов був задоволений, він повинен бути обґрунтований і підтверджений доказами.
Є загальне правило: кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказами можуть бути пояснення сторін або їх представників, письмові та речові докази, висновки фахівців або судових експертів.
Як в господарському, так і в адміністративному процесах найбільш поширені письмові докази. Зазвичай вони подаються до суду в належним чином завірених копіях, а оригінали надаються суду для огляду в судових засіданнях.
До питання завірення копій також необхідно підійти дуже відповідально і враховувати таку формальність. Зазвичай на копіях ставиться підпис, який скріплюється печаткою, і в такому вигляді вони подаються до суду. Однак деяких суддів, особливо в господарських судах, такий варіант не влаштовує, і це може стати підставою для повернення позовної заяви без розгляду, а в разі прийняття судового рішення - підставою для його скасування.
Справа в тому, що порядок засвідчення копій документів (ДСТУ 4163-2003, Державна уніфікована система документації, Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлення документів") вимагає, щоб відмітка про засвідчення їх копії містила слова "Згідно з оригіналом", а також назва посади, особистий підпис особи, яка засвідчує копію, його П.І.Б., дату засвідчення, яка проставляється нижче підпису. Тому саме так і повинні бути завірені копії документів, щоб позовна заява була прийнята судом до розгляду.
Бувають ситуації, коли ви не можете самостійно надати докази (коли вони у вас відсутні або не має доступу до них). У такому випадку рекомендується заявляти клопотання про витребування доказів судом. У ньому доцільно вказати причини, на підставі яких ці докази не можуть бути надані; відзначити, у кого вони знаходяться, які обставини вони можуть підтвердити і яке це має значення для справи.
Якщо ж вам потрібно встановити обставини, що вимагають спеціальних знань (припустимо, в області науки і техніки), - заявляється письмове клопотання про призначення судової експертизи. Наприклад, якщо заперечується розмір нарахованих штрафів і ставиться під сумнів правильність їх розрахунку, можна просити суд призначити судово-економічну експертизу документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності.
Зазвичай судові експертизи проводять науково-дослідні установи судових експертиз Мін'юсту України. Поряд з ними їх також здійснюють недержавні експертні лабораторії або центри, в штаті яких працюють атестовані судові експерти. Як правило, їх послуги дорожче, але це компенсується набагато меншими термінами проведення експертиз та оформлення їх результатів.
При складанні тексту позовної заяви рекомендуємо не вказувати відразу всі ваші аргументи. Судовий розгляд - це більш-менш тривала дистанція, і не слід викладати всі карти на стіл. Залиште основне обґрунтування своїх вимог для додаткових пояснень, які рекомендується подавати перед судовим засіданням або безпосередньо в ньому. Завдяки ефекту раптовості вашим опонентам буде досить складно заперечувати проти нових доводів і доказів.
Враховуємо терміни і вибираємо спосіб захисту
При підготовці і подачі позовної заяви потрібно звертати увагу на строки звернення до суду. Так, звертаючись до господарського суду, необхідно враховувати термін позовної давності, загальна тривалість якої становить три роки. Однак для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність. Наприклад, для вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) вона становить один рік.
Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Важливо мати на увазі, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови в позові.
Адміністративний позов може бути поданий в межах шестимісячного терміну, який, як правило, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав. Адміністративний позов, поданий після закінчення строків звернення до суду, залишається без розгляду, якщо суд не визнає причини їх пропуску поважними.
Як в адміністративному, так і в господарському позові повинно бути чітко сформульовано, які права порушені і як їх можна відновити. Юридичною мовою це означає - правильно вибрати спосіб захисту.
Так, адміністративний позов може містити вимоги про:
- скасування рішення суб'єкта владних повноважень;
- зобов'язання прийняти рішення або вчинити певні дії;
- стягнення коштів на відшкодування шкоди, заподіяної незаконним рішенням, дією чи бездіяльністю і ін.
Способи захисту порушеного права, які можуть використовуватися в позові в господарський суд, слід шукати в ст. 16 Цивільного кодексу України. Це, серед іншого, - вимоги про: визнання права; визнання угоди недійсною; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; зміну або припинення правовідносин; відшкодування збитків та моральної шкоди.
Законом можуть бути встановлені і інші способи захисту. Однак, використовуючи будь-який з них, необхідно бути впевненим, що він передбачений законом або договором. Наприклад, не слід вибирати такий спосіб захисту, як визнання договору продовженим: оскільки такий спосіб законодавством не передбачений, в цьому позові буде відмовлено.

Судовий збір
Як зазначалося вище, за подачу позовної заяви необхідно сплачувати судовий збір. Розміри ставок і порядок його сплати визначаються Законом України від 08.07.2011 р № 3674-VI "Про судовий збір".
На сьогодні за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру сплачується збір в розмірі 1,5% ціни позову, але не менше 1 378 грн і не більше 206 700. А немайнового характеру - 1 378 грн. До речі, оскільки ставки збору за подачу позову в господарський суд значно підвищилися, останнім часом все частіше сторони передають спір на розгляд до третейського суду.
У той же час за подачу до адміністративного суду позову майнового характеру фізособа-підприємець сплачує судовий збір в розмірі 1% ціни позову, але не менше 551,2 грн і не більше 6 890 грн. За подачу підприємцем позову немайнового характеру - у розмірі 1 378 грн. Прикладом адміністративних позовів майнового характеру є вимоги про визнання протиправними рішень про визначення грошових зобов'язань платників податків, про зменшення суми бюджетного відшкодування з ПДВ, про стягнення штрафних санкцій та ін.
Також слід враховувати, що перед відкриттям провадження у справі суддя перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду держбюджету. Якщо суддя не вважатиме окремий платіжний документ належним доказом сплати збору, це буде підставою для повернення позовної заяви господарським судом або залишення заяви без руху - адміністративним судом.
 
Зрозуміло, що в рамках однієї статті неможливо охопити всі особливості розгляду справи судом. Але ми описали деякі нюанси одного з найважливіших етапів - підготовки і подання позовної заяви.
Насправді запорукою успіху в судовому процесі є обґрунтованість викладених в позовній заяві вимог, щоб уже з моменту ознайомлення з його змістом суддя зазначив для себе логічну послідовність і переконливість викладених фактів. Тоді, якщо ваші вимоги законні, шанси на позитивний результат в розгляді вашого позову будуть високі.
 
http://chp.com.ua/newspaper-news/item/42228-obraschenie-v-sud-kak-eto-pravilno-sdelat